Aller au contenu
Lire le texte

Chargé/e de direction

Folgend Konditiounen fir d’Fonctioun vum Chargé de direction gëllen:

Fonctionnaire A1 oder A2

  • Tâche vun 100%
  • 5 Joer Erfarungen mat Schüler mat spezifesche Besoins
  • Et kritt een als Chargé de direction eng Indemnitéit vu 40 Punkten.